امروز: چهارشنبه 26 دی 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

تحقیق طراحی نیمكت پارک

تحقیق طراحی نیمكت پارک دسته: فنی و مهندسی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 342 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 75

اكیپ طراحی صنعتی با رشد روز افزون و بالا رفتن تكنیك و علم این رشته درمملكتمان شروع به كار نموده و دست به روی صنایع ایرانی گذاشته با كوشش و تلاش راهی نو در صنعت باز كرده و مصنوعات را مطابق با شرایط اقلیمی و فرهنگیان و رعایت كفایت علمی و مهندسی طراحی و به مرحله ساخت برساند از این رو یكی از محصولات كه رابطه مستقیمی با اقشار مختلف دارد و مورد استفاده

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

فهرست :

- مقدمه...............................................................................................................6

- تفسیر مشكل ....................................................................................................7

- گرد آوری اطلاعات گوناگون پیرامون موضوع.................................................8

- ثبت درخواستها و نظرات متخصصین و استفاده كنندگان موضوعات پروژه ........9

- دسته بندی اطلاعات براساس نوع و اهمیت آنان ................................................10

- تدوین اطلاعات براساس اولویت ها ، با توجه به اهداف پروژه و جمع بندی

 تعریف و شرح كلی مشكلات طرح های موجود .................................................11

- جدول مشكل حالت اولیه – ثانویه ....................................................................14

- آنالیز مقدار ونیاز...............................................................................................16

- رابطه اجتماعی .................................................................................................17

- گروه جنسی استفاده كنندگان ..........................................................................20

- گروه سنی استفاده كنندگان .............................................................................20

- آنالیز اجتماعی .................................................................................................24

- آنالیز محیطی (تولید – تولید ) .........................................................................25

- اهم مطالب بخش آنالیز محیطی .......................................................................26

- آنالیز تاریخی ..................................................................................................29

- اهم مطالب بخش آنالیز توسعه تاریخی ...................................................31

- آنالیز بازار .............................................................................................33

- آنالیز كاركرد های عملی ......................................................................36

- استانداردها ...........................................................................................36

 - آنالیز ساختارو آنالیز جنس و روشهای ساخت و مونتاژ ..........................41

- اهم آنالیز ساختار و آنالیز جنس و روشهای ساخت و مونتاژ ………...44

- آنالیز استتیك ......................................................................................45

- اهم مطالب آنالیز كاركرد استتیكی .......................................................45

- آنالیز توزیع و فروش و خدمات و نگهداری .........................................46

- آنالیز سیستماتیك (تولید – تولید ) ......................................................47

- منابع ………………………………………………….54

مقدمه :

     اكیپ طراحی صنعتی با رشد روز افزون و بالا رفتن تكنیك و علم این رشته درمملكتمان شروع به كار نموده و دست به روی صنایع ایرانی گذاشته با كوشش و تلاش راهی نو در صنعت باز كرده و مصنوعات را مطابق با شرایط اقلیمی و فرهنگیان و رعایت كفایت علمی و مهندسی طراحی و به مرحله ساخت برساند از این رو یكی از محصولات كه رابطه مستقیمی با اقشار مختلف دارد و مورد استفاده بسیار یعنی مبلمان پارك را به عنوان پروژه 1انتخاب كردم و امیدوارم پارك هایمان را با طرحهای نو مزین كرده و راحتی بیشتری را برای مردم و اقشار مختلف فراهم گردانیم .

تفسیر مشكل :

         در سطح شهر تهران بیش از 100پارك و فضای سبز وجود داردو با تلاش شهرداری سعی در افزایش روز افزون فضای سبز می باشد .

طبق آمار بدست آمده مساحتی بالغ بر (حدودا ً) 763.8 هكتار فضای سبز و حداقل 10000 نیمكت وجود دارد كه از تاسیس اولین پارك (پارك شهر ساخته و در پاركها توزیع گردیده و نیاز به آوردن آمار و اعداد و ارقام نیست ).

وجود پاركها و فضای سبز موجود كه همه شاهدند و ناظر و استفاده كننده و تعداد بیشمار نیمكتها ، چراغها ، سطل زباله ها و آبخوریها ... .

خود شناسی از آمار زیاد این محصولات بوده و حاكی از اهمیت این طراحی میباشد و مشكل در كل به این صورت می باشد كه سالیان درازی است كه متاسفانه یك سری طرحها به صورت متداول چه بهره گرفته از طراحی خارجی و چه ابداع داخلی توسط غیر متخصص ساخته و به استفاده رسیده است و هدف رفع این مشكل بوده و طراحی این محصولات توسط متخصصان و سعی در این می باشد كه در طراحی اصول ارگونومی و استتیك و مسائل مهندسی و فاكتورهای فرهنگی رعایت گردد و از همه مهمتر اینكه قابل ساخت بوده و بتوان بهره ای از این محصول برد .

گرد آوری اطلاعات گوناگون پیرامون موضوع :

       مبلمان های موجود را به تنوع و به وفور می توان در پاركها دید و در كل چون نمونه های موجود نقایص فراوانی دارند از جمله رعایت نكردن مسائل استتیكی استفاده نكردن یا استفاده غلط از عوامل بصری و اصول زیبا شناختی رعایت نكردن مسائل عملكرد فیزیولوژیكی و آنتروپومتری و مشكل ساخت ضایعات گوناگونی كه در نمونه ها می توان دید .

ثبت درخواستهاونظرات متخصصین واستفاده كننده گان موضوعات پروژه :

خواستگاه و حلهای كلی است كه طراح برای حل مشكل مطرح می نماید .

یعنی طرح نو كه تمام مسائل فنی و ارگونومی و مهندسی ساخت و مونتاژ و مسائل استتیكی را رعایت كرده و سعی در جواب رسیدن و جوابگویی به نمام خواستگاههای استفاده گران می باشد به صورت خلاصه و اجمال اینكه وضعیت ثانویه خود در لیست بایدها مستتر می باشد .

لیست بایدها:

الف ) مسائل استتیكی و زیبا شناختی

ب ) مسائل فنی ساخت و مونتاژ

ج ) مسائل استاندارد ها و آنتروپرومتری

دسته بندی اطلاعات بر اساس نوع و اهمیت آنان :

1.     مسائل استتیكی و زیبا شناختی
 1. مسائل فنی ساخت و مونتاژ
 2. مسائل استانداردها و آنتر وپرومتری و ارگونومی
 3. متفرقه

تدوین اطلاعات براساس اولویت ها ،باتوجه به اهداف پروژه وجمع بندی تعریف وشرح كلی مشكلات طرح های موجود  :

الف ) مسائل استتیكی و زیبا شناختی

1.     استفاده صحیح از عناصر بصری به طور خلاصه ایجاد یك طرح زیبا
 1. رنگ آمیزی ملایم و خارج از خانواده های رنگ های سرد یا استفاده از رنگهای خنثی
 2. ایجاد هماهنگی و هارمونی بین اجزا طرح در كلیه عناصر بصری
 3. استفاده كمتر از خطوط و فرمهای نرم به دلیل انبوه فرم و خطوط نرم و ملایم در فضای پاركها
 4. ایجاد حس ایستائی در طرح
 5. زیبا بودن حجم طرح در زوایای مختلف دیدی
 6. چون در راهی برای پاركها ی عمومی است باید در حالت روال داشته و از طرحهای سمبلیك دوری جست .

ب)مسائل فنی ساخت و مونتاژ :

 1. استفاده از ساده ترین روشهای ساخت
 2. كم كردن مراحل ساخت
 3. حداقل زمان برای ساخت

 1. پایین بودن هزینه ساخت
 2. استفاده از مواد و متریال های موجود و مناسب
 3. استحكام طرح در برابر فشارها و نیروهای وارده عرضی – طولی – عمودی
 4. مقاومت مواد در مقابل عوامل جوی و خرابی های ناشی از مزاحمین
 5. امكان استفاده از طرح به صورت ثابت و یا متحرك (قابل جابه جا شدن )
 6. وجود دستگیره و یا امكان نصت آن در نظر گرفته شود

10.امكان سهولت حمل

11.امكان سهولت نصب مبلمان  به زمین

12.امكان تغییر طول دلخواه نیمكت با افزودن واحدهای مشابه

13.استفاده از ساده ترین روش های مونتاژ

14.كم كردن مراحل مونتاژ

15.حداقل زمان برای مونتاژ

16.پایین بودن هزینه مونتاژ

17.سهولت تعویض وتعمیر قطعات و حذف قسمنهای صدمه دیده

18.در صورت استفاده از كف یكپارچه وجود بافت جهت جلوگیری از لیز خوردن شخص

19.استحكام اتصالات با در نظر گرفتن زمان طولانی استفاده و حركات مزاحمین

20.وجود تكیه گاه

ج) مسائل استانداردها و آنتروپرومتری و ارگونومی

 1. رعایت دقیق مسائل ارگونومی
 2. زاویه بین نشیمن و پشتی بین 9 تا 105 درجه
 3. رعایت اندازهای صحیح نشیمن و پشتی
 4. رعایت ارتفاع نشیمن از زمین
 5. رعایت ارتفاع دستگیره از زمین
 6. رعایت ارتفاع پشتی از زمین
 7. بطور خلاصه رعایت و خط و ابعاد و اندازههای آنتروپومتری در طول
 8. عدم وجود لبه های تیز برای رعایت مسائل ارگونومیك

د) متفرقه :

 1. عدم وجود شیارها و منافذ غیر قابل دسترسی در رابطه با فاكتور بهداشت و نظافت
 2. امكان دسترسی نظافتچی به تمام و سطح زیرین نیمكت و اطراف آن
 3. سهولت نظافت محصول

 1. عدم وجود نقاط و سطوح آبگیر یعنی سطوح گود نباشد كه آب در آن جمع شود
 2. عدم وجود لبه های تیز بدلیل مسائل ایمنی مخصوصا ً در كودكان

جدول مشكل حالت اولیه ثانویه 

حالت اولیه

حالت ثانویه

مشكل

راه حل

 1. جنس بد چوب صندلی

استفاده از جنس بهتر روكش در صندلی

جنس چوب

تغییر جنس و پوسته چوب

2. حجم نامناسب صندلی

تغییر در طراحی و حجم صندلی به گونه ای كه راحت بتوان آنرا جابه جا كرد

حجم صندلی

تغییر حجم صندلی

3. استفاده نكردن از موادی كه در زنگ زدن لایه آهن كمك كند

استفاده از زنگ آهن در لایه فلزی كه هنگام بارندگی زنگ نزند

زنگ زدن

استفاده از زنگ آهن

4. صندلی تكیه گاه مناسب ندارد

تكیه گاه مناسب برای صندلی در نظر نگرفته اند (باید به گونه ای باشد كه پشت بدن زاویه 90 درجه تشكیل دهد ).

نداشتن تكیه گاه مناسب

قرار دادن تكیه گاه مناسب تر

5. عدم سهولت و به كار نبردن هنر استاتیك

ایجاد طرح جدید تر با توجه به هنر گشتالت

زیبا نبودن صندلی

تغییر در فرم كلی صندلی

6.تكیه گاه دست صندلی مناسب نبوده

به گونه ای طراحی شود دسته صندلی كه فرد در هنگام قرار دادن آن احساس راحتی نماید

دسته صندلی

ایجاد فرم صحیح تر برای دسته صندلی

آنالیز مقدار و نیاز :

           با آمار هایی كه از جمعیت رشد روز افزون داریم تعداد زیاد پاركها ی موجود و پاركهای در دست اقدام پی به مقدار نیاز بسیاری كه به این محصولات داریم می بریم و آشكار است كه این تعداد پارك و مساحت فضای سبز موجود نسبت به استاندارد     بین المللی كه برای فضای سبز شهرهای بزرگ وضع گردیده بسیار كم بوده و باز با این حد تقاضا به دهه هزار می رسد و با توجه به آمار 60 میلیونی جمعیت و آمار 35 میلیونی جمعیت در شهرها و با رشد جمعیت  و گسترش شهرها این مقدار نیاز به صورت روز افزون سیر صعودی خویش را طی می كند .

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : طراحی نیمكت , مسائل استتیكی و زیبا شناختی , نیمكت

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر