امروز: پنجشنبه 27 دی 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی هدف از ایجاد تاسیسات روشنایی

بررسی هدف از ایجاد تاسیسات روشنایی دسته: برق
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 164 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 47

هدف از تأسیسات روشنایی ایجاد شرایط خوب دیدن و فراهم كردن محیطی ایمن و راحت با روشنایی مناسب می باشد كه مهمترین پارامترها در این مهم شدت روشنایی كافی ، جلوگیری از انعكاسات ناخواسته ، هماهنگی درخشندگی اطراف با درخشندگی محیط وهمچنین جلوگیری از خیرگی چشم از منابع نوری و درخشندگی مناسب سطوح داخلی و استفاده از منابع نوری با مشخصه های رنگی مناسب می

قیمت فایل فقط 18,700 تومان

خرید

مقدمه

هدف از تأسیسات روشنایی ایجاد شرایط خوب دیدن و فراهم كردن محیطی ایمن و راحت با روشنایی مناسب می باشد .

 كه مهمترین پارامترها در این مهم شدت روشنایی كافی ، جلوگیری از انعكاسات ناخواسته ، هماهنگی درخشندگی اطراف با درخشندگی محیط وهمچنین جلوگیری از خیرگی چشم از منابع نوری و درخشندگی مناسب سطوح داخلی و استفاده از منابع نوری با مشخصه های رنگی مناسب می باشد .

 اینجانب در مجتمع مسكونی فوق فاكتورهای زیر را در نظر گرفته ام .

 محیط مسكونی كه رنگ دیوارهای آن سفید و با ضریب انعكاسی 90-70و بطور متوسط هر شش ماه یكبار نظافت میگردد و از لحاظ گرد و خاك و آلودگی ، اكثر قسمتها تمیز در نظر گرفته شده است .

 لامپهای مورد استفاده در این مجتمع از نوع لامپ فلورسنت ( بدلیل نبود اطلاعات كافی از دیگر لامپها بخصوص رشته ای ) با رنجهای 40 و 32 وات كه با چوك، توانی معادل 51 و 40 وات و همچنین جریانی معادل 44/0 و 24 /0آمپر ( بدون خازن ) و 24/0 و14/0 آمپر(با خازن ) می باشد كه خازنهای در نظر گرفته شده با ظرفیت 5/4 میكروفاراد و رنج جریان 24/0 آمپر كه از نظر اقتصادی بسیار با صرفه است. كلیدها از نوع یك پل و دو پل و تبدیل استفاده شده و حداقل جریان عبوری از پریزها 2 آمپر است و حداكثر 5/2 آمپر و برای حالت سه فاز 5 آمپر در نظر گرفته شده و ارتفاع كلید و پریزها از كف برابر با بخش 13 مقررات ملی ساختمان برای پریزهای برق و تلفن 30 سانتی متر از كف و برای كلیدهای روشنایی 110 سانتی متر از كف در نظر گرفته شده است .

برای حفاظت از زدگی و آسیب دیدگی كابلها آن ها را در داخل لوله  قرار می دهند كه شامل انواع زیر می باشد لوله گالوانیزه ، لوله های فولاد سیاه ، برگمن ،PVC و خرطومی و غیره و لوله های مد نظر در این مجتمع از نوع PVC با قطر 11 و 16 میلیمتر می باشد

 و ضریب همزمانی مطابق با بخش 13 مقررات ملی ساختمان برای روشنایی داخلی ساختمانهای مسكونی 66% و برای پریزها 70% در نظر گرفته شده كه بطور كل ضریب همزمانی 68%انتخاب گردید .

راهنمایی علائم :

كلید یك پل توكار

كلید دو پل توكار

كلید تبدیل

پریز برق یكفاز با اتصال زمین توكار

پریز تلفن توكار

40 ×F2 چراغ فلورسنت قاب مشكی و حباب پلاستیكی و 2 عدد لامپ فلورسنت 40 وات

40×F1 چراغ فلورسنت قاب مشكی و حباب پلاستیكی و 1عدد لامپ فلورسنت 40 وات

32×F1 چراغ فلورسنت قاب مشكی و حباب پلاستیكی و1 عدد لامپ فلورسنت 32وات

كنتور واتر

فیوز فشنگی

كلید مینیاتوری یك پل

كلید اتوماتیك با رلة مغناطیسی و حرارتی سه پل

چراغ سیگنال تابلویی

 تابلوی توزیع برق

حال و پذیرایی طبقه اول مستطیل 1:

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6 ماه یكبار نظافت می شود .

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/96

LDD=0/92

 مشخصات لامپ: لامپ فلورسنت 40 وات با قاب مشكی و حباب پلاستیكی 2 تایی

تعداد لامپ

           [عدد]      تعداد چراغ

یعنی به 2 عدد چراغ 2 تایی با ابعاد (cm30×130) نیاز است

 توان مصرفی=204=51×4[W]

[A] 76/1=44/0×4= جریان بدون خازن

[A] 96/0=24/0×4= جریان با خازن

حال و پذیرایی طبقه اول مستطیل 2:

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6 ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت با قاب مشكی و حباب پلاستیكی 2 تایی

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/97

LDD=0/92


تعداد لامپ

= تعداد چراغ

یعنی به 2 عدد چراغ 2 تایی با ابعاد (cm30×130) نیاز است

 توان مصرفی=204=51×8[w]

[A]3/52=44/0×8= جریان بدون خازن

[A] 92/1=24/0×8= جریان با خازن

آشپزخانه طبقه اول :

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6 ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت 40 وات با قاب مشكی و حباب پلاستیكی 2 تایی

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/97

LDD=0/92

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 2 عدد چراغ 2 تایی با ابعاد (cm30×130) نیاز است

 توان مصرفی=204=51×4[w]

[A] 76/1=44/0×4= جریان بدون خازن

[A] 0/96=24/0×4= جریان با خازن

پاگرد طبقه اول :

محیط از لحاظ آلودگی كثیف و هر 12ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت 32 وات مكعبی گروه V

LLD=0/95

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/92

LDD=0/78

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است

 توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×4= جریان بدون خازن

[A] 0/14=/140×1= جریان با خازن

جاكفشی طبقه چهارم :

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت  مكعبی 32 وات گروه V

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/96

LDD=0/92

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است

 توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جریان بدون خازن

[A] 0/14=/140×1= جریان با خازن

سرویس بهداشتی طبقه چهارم مستطیل 1 :

محیط از لحاظ آلودگی  متوسط و هر 6ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : فلورسنت  مكعبی 32 وات گروه V

LLD=0/96

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/96

LDD=0/88

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است

 توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جریان بدون خازن

[A] 0/14=/140×1= جریان با خازن

سرویس بهداشتی طبقه چهارم مستطیل 2 :

محیط از لحاظ آلودگی  متوسط و هر 6ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : فلورسنت  مكعبی 32 وات گروه V

LLD=0/96

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/96

LDD=0/88

     تعداد لامپ

تعداد چراغ                  

یعنی به 1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است

 توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جریان بدون خازن

[A] 0/14=/140×1= جریان با خازن

حمام طبقه چهارم  :

محیط از لحاظ آلودگی  متوسط و هر 6ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : فلورسنت  مكعبی 32 وات گروه V

LLD=0/96

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/96

LDD=0/88

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 2 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است

قیمت فایل فقط 18,700 تومان

خرید

برچسب ها : تاسیسات روشنایی , فیوز فشنگی , تابلوی توزیع برق

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر