امروز: شنبه 27 بهمن 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی زوجین

مبانی نظری و پیشینه پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی زوجین دسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 127 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 61

مبانی نظری و پیشینه پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی زوجین

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- چارچوب نظری و پیشینه تحقیق.......................................................................................................11 

   2-1-1- نظریه کارکرد گرایی...................................................................................................................11

   2-1-2- نظریه فمینیستی..........................................................................................................................11

   2-1-3- نظریه سیستمی مینوچین............................................................................................................13

   2-1-4- نظریه مازلو................................................................................................................................13

2-2- خانواده...............................................................................................................................................15

2-3- ارائه الگویی مطلوب از خانواده..........................................................................................................14

2-4- ویژگی های سنت ازدواج...................................................................................................................14

   2-4-1- تقدس سنت ازدواج................................................................................................................15

   2-4-2- انتخاب آگاهانه......................................................................................................................16

  2-4-3-همسان همسری.......................................................................................................................17

2-5- ویژگی های ساختاری نهاد خانواده................................................................................................18

   2-5-1- سرپرستی مرد.............................................................................................................18

   2-5-2-آگاهی پذیرش نقش ها..........................................................................................................19

    2-5-3- نقش عاطفی همسران............................................................................................................20

         2-5-3-1- نقش عاطفی زن........................................................................................................20

         2-5-3-2- نقش عاطفی شوهر....................................................................................................21

الف-نیکو سخن گفتن...............................................................................................................21

     ب-احترام..................................................................................................................................21

   2  -5 -4- نقش جنسی همسران........................................................................................................22

     2-5-4-1-نقش جنسی زن...............................................................................................................22

     2-5-4-2- نقش جنسی شوهر.......................................................................................................22

-25-5- نقش پدری و مادری...................................................................................................................23

2-6- وظایف والدین در قالب فرزندان.....................................................................................................23

   2-6-1- اظهار محبت................................................................................................................23

   2-6-2- حمایت.......................................................................................................................24

      2-6-2-1- نقش فرزندی.................................................................................................................24

     2-6-2-2- نقش خویشاوندی...........................................................................................................25

2-7- ویژگی های کارکردی نهاد خانواده..................................................................................................25

   2-2-1- مشروعیت بخشی به فرزندان.....................................................................................................25

   2-7-2- جلوگیری از انحرافات اجتماعی................................................................................................26

2-8- راهکارهای تحقق خانواده مطلوب.....................................................................................................27

    2-8-1- تقویت ایمان.............................................................................................................................27

       2-8-1-1- معنا بخشیدن به زندگی و ایجاد حس رضایت.................................................................27

       2-8-1-2- تقویت اخلاق و کنترل درونی...............................................................................27

   2-8-2- فرزند آوری...............................................................................................................................28

   2-8- 3- حصر روابط جنسی در چارچوب زناشویی..............................................................................29

   2-8-4- تقویت روحیه غیرت ورزی.......................................................................................................29

2-9-  وظایف و نقش زوجین در رضایت زناشویی....................................................................................33

2-10- رضایت زوجین از نگاه آیات و روایات...........................................................................................31

2-10-1- تکریم زن.......................................................................................................................31

2-10-2-کمک کردن به زن...........................................................................................................32

2-10-3-اظهار محبت به زن.........................................................................................................33

2-10-4-خوش رویی با زن..........................................................................................................34

2-10-5- پند و موعظه دادن..........................................................................................................34

      2-10-6- تشکر و سپاسگذاری مرد.........................................................................................35

      2-10-7-  بدرقه و استقبال مرد..............................................................................................36

     2-10-8- سرپرستی مرد- اطاعات زن......................................................................................36

     2-10-9-ایجاد لذت برای یکدیگر................................................................................................38

      2-10-10-حل تعارضات زناشویی..........................................................................................40

     2-10-11-بیان زیبا برای همسر...............................................................................................41

      2-10-12- صبر بر آزار و اذیت همسر.......................................................................................41

2-11- عوامل مخدوش کننده رضایت زناشویی..................................................................................42

2- 11- 1- سخت گیری..........................................................................................................42

       2-11-2- ترش رویی...............................................................................................................42

       2-11-3-نا سزا گویی.............................................................................................................42

  2-11-4- چشم و هم چشمی...................................................................................................43

        2-11-5- لجاجت..................................................................................................................43

2-12-  دین.....................................................................................................................................43

      2-12-1-  مفهوم دین................................................................................................................49

     2-12-2-دین در لغت..................................................................................................................44

     2-12-3- نیاز همیشگی به دین............................................................................................................45

2-13- هدف دین...........................................................................................................................46

      2-13-1-هدایت تشریعی............................................................................................................46

      2-13-2-تعلیم و تربیت مردم.....................................................................................................47

2-13-3      –قضاوت....................................................................................................................48

-13-4-اصلاح.......................................................................................................................47

       2-13-5—حکومت.................................................................................................................48

2-14- دین از منظر نظریه پردازان غربی....................................................................................................49

        2-14-1- دین از دیدگاه کنت ول اسمیت......................................................................................52

2-15-دین و مولفه های آن در اسلام.....................................................................................................53

2-16- دین از منظر نظریه پردازان ایرانی.................................................................................................55

      2-16-1- علامه طباطبایی..............................................................................................................55

      2-16-2- استاد مطهری................................................................................................................56

2-17- بیشینه خارجی.......................................................................................................................59

2-18- بیشینه داخلی........................................................................................................................62

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی زوجین

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر