امروز: سه شنبه 29 مرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه تفکر انتقادی

مبانی نظری و پیشینه تفکر انتقادی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 156 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 79

مبانی نظری و پیشینه تفکر انتقادی

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- تاریخچه و مبانی نظری تفکر انتقادی........................................................................... 44

2-1-1- تفکر انتقادی .......................................................................................................... 45

2-1-1-1- تلاشی در جهت ارائه تعریفی مورد توافق همگان:

             پروژه تحقیقاتی دلفی در سال 1990.................................................... 48

 2-1-1-1-1- مؤلفه‌های تفکر انتقادی............................................................... 50

2-1-1-1-1-1- مؤلفه مهارتی تفکر انتقادی............................................... 50

2-1-1-1-1-2- مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی............................................. 52                 

2-1-1-1-1-2-1- مفهوم گرایش........................................................... 52           

2-1-1-1-1-2-2- گرایش‌های تفکر انتقادی....................................... 54

2-1-1-1-1-2-3- سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی ..................... 55

2-1-1-1-1-3- رابطه مؤلفه مهارتی و مؤلفه گرایشی تفکر

                                          انتقادی ............................................................................. 56

2-1-1-2- عمومی بودن تفکر انتقادی در مقابل اختصاص داشتن آن

                           به زمینه‌ای خاص .................................................................................. 57

2-1-2- تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر................................................................... 58

2-2- تحقیقات پیشین در زمینه عوامل تأثیرگذار بر گرایش‌های تفکر انتقادی......... 60

2-2-1- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی........................ 61

2-2-2- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و ابعـاد الگـوهای ارتباطات

           خانواده و دانشجو- استاد ................................................................................... 75

2-2-3- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

           و گرایش‌های تفکر انتقادی................................................................................. 81

2-2-3-1- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده

                           و گرایش‌های تفکر انتقادی................................................................... 82

2-2-3-2- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجـو- استـاد

                           و گرایش‌های تفکر انتقادی................................................................... 85

2-2-4- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

                   و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه................................................................ 88

2-2-5- رابطه بین ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختی پـایـه

           و گرایش‌های تفکر انتقادی................................................................................. 96

2-2-6- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

           در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی ................ 99

2-2-7- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

           در رابطه بین ارزش‌‌های فرهنگی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه 101

2-2-8- نقـش واسطـه‌گـری ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختـی پـایـه

           در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

           و گرایش‌های تفکر انتقادی................................................................................. 104

2-3- فرضیه‌های پژوهش........................................................................................................... 106

2-4- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش.............................................................................. 108

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه تفکر انتقادی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر