امروز: دوشنبه 31 تیر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه رابطه رفتارهای ضدتولید با رفتارهای شهروندی سازمانی و شخصیت

مبانی نظری و پیشینه رابطه رفتارهای ضدتولید با رفتارهای شهروندی سازمانی و شخصیت دسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 159 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 91

مبانی نظری و پیشینه رابطه رفتارهای ضدتولید با رفتارهای شهروندی سازمانی و شخصیت

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه......................................................................................................................................................................... 16

2-1 رفتارهای ضدتولید........................................................................................................................................ 16

2-1-1 تعاریفی از رفتارهای ضدتولید.............................................................................................................. 18

2-1-2 رفتارهای ضدتولید چگونه طبقه‌بندی شده‌اند؟.............................................................................. 18

2-1-2-1 دسته‌بندی رفتارهای ضدتولید از نگاه اسپکتور و همکاران.................................................... 19

2-1-2-2 طبقه‌بندی رفتارهای ضدتولید از نگاه گرایز................................................................................ 20

2-1-3 ابعاد پنج‌گانه رفتارهای ضدتولید......................................................................................................... 20

2-1-3-1 بدرفتاری با دیگران............................................................................................................................. 21

2-1-3-2 انحراف از تولید................................................................................................................................... 23

2-1-3-3 خرابکاری............................................................................................................................................... 23

2-1-3-4 سرقت.................................................................................................................................................... 24

2-1-3-5 رفتارهای کناره‌گیرانه......................................................................................................................... 25

2-1-4 پیشایندهای رفتارهای ضدتولید.......................................................................................................... 25

2-1-4-1 شش طبقه‌بندی پیشایندهای رفتارهای ضدتولید..................................................................... 25

2-1-4-2 طبقه‌بندی پیش‌بینی‌های رفتارهای ضدتولید بر اساس ماهیتشان...................................... 26

2-1-5 پیامدهای رفتارهای ضدتولید............................................................................................................... 30

2-2 شخصیت: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی............................................................................................ 30

2-2-1 مفهوم شخصیت........................................................................................................................................ 30

2-2-2 نظریه‌های شخصیت................................................................................................................................ 32

2-2-2-1 دیدگاه روان‌پویایی.............................................................................................................................. 32

2-2-2-2 دیدگاه انسان‌گرایانه............................................................................................................................ 35

2-2-2-3 دیدگاه روابط بین فردی................................................................................................................... 37

2-2-2-4 دیدگاه یادگیری اجتماعی................................................................................................................ 38

2-2-2-5 دیدگاه شناختی.................................................................................................................................. 40

2-2-2-6 صفت‌گرایان........................................................................................................................................... 42

2-2-2-7 ریموند کتل.......................................................................................................................................... 44

2-2-2-8 نظریۀ میدانی لوین............................................................................................................................. 44

2-2-2-9 گوردن آلپورت..................................................................................................................................... 47

2-2-2-10 نظریه آیزنک..................................................................................................................................... 47

2-2-2-11 نظریه رو............................................................................................................................................. 50

2-2-2-12 نظریه هالند....................................................................................................................................... 52

2-3 رفتار شهروندی سازمانی چیست؟............................................................................................................ 61

2-3-1 انواع رفتار شهروندی در سازمان.......................................................................................................... 62

2-3-2 ابعاد رفتار شهروندی............................................................................................................................... 63

2-3-3 اساس، چهارچوب و ساختار رفتار شهروندی سازمانی................................................................... 69

2-3-4 چهارچوب‌های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی.......................................................................... 71

2-3-5 تأثیر ویژگی‌های کاری بر رفتار شهروندی سازمانی........................................................................ 72

2-3-6 پیشایندهای رفتار شهروندی سازمانی و روابط آن با دیگر سازه‌ها............................................. 74

2-3-7 ادراک و انصاف و رفتار شهروندی سازمانی....................................................................................... 75

2-3-8 تأثیرات میانجی اعتماد به سرپرست.................................................................................................. 75

2-3-9 رابطه با سازه‌های عملکرد...................................................................................................................... 77

2-3-10 وابستگی متقابل تکالیف و رفتارهای شهروندی سازمانی........................................................... 77

2-3-11 رفتارهای شهروندی سازمانی خدمت‌گرا......................................................................................... 78

2-3-12 کلیات رفتار شهروندی سازمانی........................................................................................................ 79

2-3-13 پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.................................................................................................. 79

2-3-14 پیشایندهای نگرشی رفتار شهروندی سازمانی.............................................................................. 80

2-3-15 رابطه بین جنسیت و رفتار شهروندی سازمانی............................................................................ 82

2-3-16 جهت‌گیری جنسیتی و رفتار شهروندی سازمانی......................................................................... 83

2-3-17 حرفه‌های جنسیتی و رفتار شهروندی سازمانی........................................................................... 83

2-3-18 پیشایندهای هیجانی رفتار شهروندی سازمانی............................................................................. 84

2-4 جمع بندی از مرور مطالعاتی برای ارائه چارچوب نظری تحقیق.................................................... 89

2-5 نمودار تحقیق................................................................................................................................................. 91

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه رابطه رفتارهای ضدتولید با رفتارهای شهروندی سازمانی و شخصیت

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر