امروز: دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

ترجمه مقاله: رفتار نهاده (ورودی) عمومی و تولید پویا: رشد داخلی در کشاورزی

ترجمه مقاله: رفتار نهاده (ورودی) عمومی و تولید پویا: رشد داخلی در کشاورزی دسته: اقتصاد
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 415 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 9

ترجمه مقاله رفتار نهاده (ورودی) عمومی و تولید پویا رشد داخلی در کشاورزی چکیده این مقاله به درک تاثیر RD عمومی و زیرساخت های عمومی بر عملکرد بخش کشاورزی ایالات متحده در اواخر قرن بیستم می پردازد با توجه به عملکرد رشد پایدار این بخش، مدل رشد سولو نئوکلاسیک مناسب نیست ما تجزیه و تحلیل خود را بر اساس مدل رشد داخلی شناخته شده مدل AK قرار دادیم که ع

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

ترجمه مقاله: رفتار نهاده (ورودی) عمومی و تولید پویا: رشد داخلی در کشاورزی


چکیده
این مقاله به درک تاثیر R&D عمومی و زیرساخت های عمومی بر عملکرد بخش کشاورزی ایالات متحده در اواخر قرن بیستم می پردازد. با توجه به عملکرد رشد پایدار این بخش، مدل رشد سولو نئوکلاسیک مناسب نیست. ما تجزیه و تحلیل خود را بر اساس مدل رشد داخلی شناخته شده "مدل AK" قرار دادیم که عدم-برجستگی (non-convexities) از طریق نهاده بدون رقیب معرفی میشود. بر اساس این مدل و مدل های پویا که تصمیم گیری های دولتی و خصوصی توجیه میشود، با توجه به مجموع تکنولوژی تولید محصولات کشاورزی ما سه فرضیه قابل آزمون را در نظر گرفتیم. آنها عبارتند از: (1) افزایش بازده به مقیاس برای همه نهاده ها (2) اثر مثبت واحدهای اضافی نهاده های عمومی در تقاضا بلندمدت برای سرمایه خصوصی و (3) تاثیر منفی نهاده عمومی بر هزینه. اینها با استفاده از دو روش برآورد برای دو مجموعه داده برای کشاورزی ایالات متحده آزمایش می شوند. یکی، مربوط به دوره 1948-1994 از USDA و دیگری مربوط به دوره 1926-1990 از Thirtle  و همکاران است. برآورد Maximum likelihood با نظم و خوصیات رفتاری مدل اقتصادی مطابقت ندارد که آنها را برای آزمایش این فرضیه ها غیر قابل استفاده می سازد. برآورد بیزی (Bayesian)، اگر چه نه کاملا رضایت بخش، پس از اعمال برخی از شرایط نظم، فرضیه را رد نمی کند. این از مفهوم نقش مهم نهاده های عمومی بر رشد سریع و پایدار این بخش پشتیبانی میکند. ما به طور متوسط محاسبه کردیم که، یک دلار اضافی صرف شده در سهام  R&D عمومی باعث کاهش هزینه خصوصی تا 5/6 دلار میشود، که دلالت بر بازگشت این هزینه های عمومی تا 190٪ دارد.

کلمات کلیدی: نهاده بدون رقیب، رشد داخلی، مدل ‘AK’، پویایی، بازگشت به نهاده های عمومی

1. مقدمه

مدل نئوکلاسیک رشد (سولو، رمزی) به طور گسترده ای مورد انتقاد قرار گرفتند زیرا نمی توانند تغییرات تولید را توضیح دهند. با توجه به این مدل ها، رشد با یک نرخ غیر قابل توضیح از تغییر فنی مشخص میشود. به عنوان یک پاسخ، نظریه­های رشد داخلی ثابت می­کند که رشد مداوم امکان پذیر است اگر نهاده بدون رقیب در تولید وجود داشته باشد (به عنوان مثال، نهاده هایی که می توانند توسط بسیاری از شرکت ها به طور همان زمان و یا توسط یک شرکت بارها و بارها بدون هزینه اضافی استفاده شود). در این مدل ها، دو شرط لازم برای رشد داخلی: افزایش بازده به مقیاس برای همه نهاده ها، و اثرات مثبت نهاده بدون رقیب بر بازده سرمایه گذاری است.  بخش اصلی این مطالعه به گسترش مدل AK رشد داخلی با ترکیب رفتار دولتی و خصوصی در زمینه پویا برای درک سیر تکاملی رشد بهره وری در بخش کشاورزی ایالات متحده میپردازد. توابع برآورد با امکان آزمون شرایط لازم برای رشد داخلی به دست آمده­اند.

بسیاری از مقالات دیگر در مورد اثرات کالاهای عمومی بر تولید خصوصی متمرکز شده اند، و بسیاری از آنها اثرات مثبت را پیدا کرده اند. به عنوان مثال، کار اولیه Aschauer(1989) یک تابع تولید تکی را برای اقتصاد ایالات متحده شامل زیرساخت های عمومی به عنوان یک عامل تولید تخمین می زند. Lynde and Richmond (1992) و Berndt and Hansson (1992) نیز از نظریه دوگانگی به منظور برآورد نقش زیرساخت بر تولید خصوصی به ترتیب در ایالات متحده و سوئد استفاده کردند.  Nadiri and Mamuneas(1994) اثرات سرمایه های عمومی و تحقیق و توسعه (R&D) را بر ساختار هزینه 12 صنایع تولیدی در آمریکا برآورد کردند و Morrison and Schwartz (1996) ثرات منطقه ای زیرساخت های عمومی را بر بخش تولید ایالات متحده مطالعه کردند. این دو مقاله از یک رویکرد دوگانه استفاده کردند و به طور کلی اثرات مثبت نهاده عمومی را بر تولید بهره وری پیدا کردند. همچنین مقاله آخر افزایش بازده به مقیاس برای همه نهاده ها (از جمله زیرساخت) را دریافت، اما شامل R & D نبود.

برای بخش کشاورزی، مقالاتی مانند Antle (1983) و کریگ و همکاران (1997) اثرات مثبت در زیرساخت های عمومی و پژوهش در بهره وری کشاورزی پیدا کردند  اما روش آنها بر اساس برآورد تابع تولید تکی بود. Binswanger و همکاران (1993) اثرات زیرساخت و R & D را در هند تخمین زدند. آنها در یک چارچوب استاتیک در نظر گرفتند که سرمایه گذاری در زیرساخت های عمومی به صورت منطقه ای به سوی مناطقی که تولید بیشتری دارند اختصاص می یابد. Huffman و همکاران (2002) ثیر R & D و زیرساخت های عمومی را برای پنج کشور غرب میانه با استفاده از روش تابع هزینه استاتیک تخمین زدند. آنها اثر بزرگ و منفی این متغیر ها را بر هزینه برآورد کردند. در مقابل، مطالعه حاضر یک مدل پویا از رفتار تولید کننده و دولت در چارچوب مدل رشد داخلی ساده ارائه میکند. این روش، بر اساس نظریه دوگانگی، عقلانیت خصوصی و عمومی را حفظ میکند و امکان بررسی اثرات نهاده عمومی بر تولید و رفتار دولت را فراهم میکند.


این مدل با داده های بخش کشاورزی آمریکا مورد آزمایش قرار گرفت. تولید کشاورزی ایالات متحده با نرخ متوسط سالانه 2 درصد در دوره 1948-1994 افزایش یافته است. بعضی از محققین دریافتند که رشد تولید عامل اصلی سهیم در رشد اقتصادی بخش کشاورزی بوده است (Ball et al. 1997). علاوه بر این، ارائه کالاهای عمومی در قالب پژوهش های عمومی، توسعه و زیرساخت در این کشور، قابل ملاحظه بوده است. در یک محیط atomistic، این هزینه های عمومی، به دلیل قابلیت دسترسی کم و هزینه های اولیه بالا توجیه پذیرند


ما بررسی کردیم که آیا تغییرات دائمی در سیاست های دولت باعث تغییرات دائمی در نرخ رشد بخش تولید میشود یا نه. در اینجا، به لحاظ نظری پویایی پایدار در سطح شرکت نیازمند نهاده­ای است که شامل سهام زیرساخت های عمومی میشود و R & D برای کشاورزی ایالات متحده برآورد میشود. وجود اقتصاد مقیاس و تاثیر مثبت نهاده های عمومی بر سهام پایدار سرمایه خصوصی آزمون شدند. با فرض عقلانیت در رفتار دولت، ارائه بهینه کالاهای عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه بین هدف های عمومی یک برنامه­ریز اجتماعی خیرخواه و شرکت های خصوصی امکان اشتقاق شرایط مهمی را که ما آزمایش میکنیم فراهم میکند: که نهاده های عمومی باید هزینه های خصوصی تولید را کاهش دهد.

چندین دلیل دیگر برای انجام این مطالعه فراتر از درک نرخ بالای رشد تولید در بخش کشاورزی ایالات متحده وجود دارد. اول، امکان رشد داخلی در بخش کشاورزی ممکن است برای بخش های دیگر منفعت داشته باشد، به ویژه، ممکن است اثرات مهمی بر رشد اقتصاد منطقه ای بر اساس فعالیت های کشاورزی داشته باشد. دوم، Ball et al. (1997) افزایش استفاده از مواد و کاهش استفاده از نیروی کار در بخش کشاورزی ایالات متحده را نشان می دهد. با تعیین تعویض و یا تکمیل بین نهاده های دولتی و خصوصی، ممکن است با توجه به تکامل مقدار تقاضا برای عوامل خصوصی، نتایج Ball و همکاران توضیح داده شود. سوم، ما امیدواریم که شواهدی به بحث علمی درباره فضائل نظریه رشد داخلی نسبت به روش های سنتی تر اضافه کند. همچنین به نقش قدرتمند سیاست های عمومی در این فرآیند اشاره میکند. در نهایت، برآورد قیمت سایه برای سرمایه های عمومی و سهام R & D ممکن است یک شاخص برای سیاستگذاران با ارائه بهینه سرمایه گذاری های عمومی فراهم کند.

این مقاله بر اساس Onofri and Fulginiti (2003) است و به شرح زیر است. بخش 2 خلاصه ای از نظریه رشد داخلی شامل محصولات عمومی و فرضیه های ازمایشی مربوط است. بخش 3 مدل پویا را معرفی می کند که با توجه به رفتار تولیدکننده و دولت توجیه میشود. سپس فرضیه های ازمایشی دوباره تعیین میشوند. بخش 4 مدل تجربی را معرفی میکند و بخش 5 نتایج را ارائه میکند. در نهایت، نتیجه گیری ها در بخش 6 بیان میشوند.

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

برچسب ها : نهاده بدون رقیب , رشد داخلی , مدل AK , پویایی , بازگشت به نهاده های عمومی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر