امروز: چهارشنبه 26 تیر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دستورالعمل راه اندازی یک واحد احیا مستقیم

دستورالعمل راه اندازی یک واحد احیا مستقیم دسته: مکانیک
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 2652 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 107

دستورالعمل راه اندازی یک واحد احیا مستقیم

قیمت فایل فقط 24,200 تومان

خرید

-Introduction - مقدمه

-Flow Chart Of Major Operation - فلوچارت اقدامات اصلی

 Cold To Extended Idle  از حالت سرد به توقف طولانی

 Extended Idle To Idle  توقف طولانی به توقف موقت

 Idle To Operating  توقف موقت به کار

 Operating To Idle  حالت کار به توقف موقت

 Idle To Extended Idle  توقف موقت به توقف طولانی

 از حالت توقف طولانی به دمای محیط  Extended Idle To Cold

 Furnace Filling  پر کردن کوره

 Emptying Furnace  تخلیه کوره

 System Purging With Compressor  پرج کردن سیستم توسط کمپرسور

 System Purging Without Compressor  پرج کردن سیستم بدون کمپرسور

- Detailed Start-up Procedure - جزئیات روش راه اندازی

 Machinery Cooling Water System  سیستم آب خنک کننده ماشینری

 Instrument Air System  سیستم هوای ابزار دقیق

 Process Water System  سیستم آب فرایند

 Ejector Stack Fan  فن دود کش

 Main Air Blower  بلوور هوای اصلی

 Reformer Purging  پرچ کردن ریفورمر

 Auxiliary Air Blower And Auxiliary Burner  فن هوای فرعی و مشعل فرعی

 افزایش دمای ریفورمر  Reformer Heat Up

 Seal Gas System  سیستم گاز خنثی

 Purge Gas Compressor/Dryer  پرچ گس کمپرسور- درایر

 System Pressurizing  فشار گیری سیستم

 Process Gas Compressor  پروسس گس کمپرسور

 HBI/Offgrade Dust Collection System  سیستم غبارگیر کوره

 Day Bin Dust Collection System  سیستم غبار گیر دی بین

 Oxide Material Handling System  سیستم حمل مواد گندله

 Product Material Handling System  سیستم حمل مواد محصول

 PDC Wiper Bar And Burden Feeder PDC  کلوخه شکن و وایپر بار

 Main Burner  مشعل اصلی

 Initiate Process Gas Flow  شروع جریان گاز فرایند

 Process Natural Gas AdditionOxide Start  فرایند تزریق گاز طبیعی کوره با گندله

 Process Natural Gas Addition Met Start  فرایند تزریق گاز طبیعی کوره با اسفنجی

 Process Natural Gas Addition To Furnace  تزریق گاز طبیعی به کوره

- Field Operational Practices - شیوه های عملیاتی میدانی

 Furnace  کوره

 Metallization Control  کنترل متالیزاسیونA

 Carbon Control  کنترل کربنB

 Gas Distribution  توزیع گازC

 Bridging Detection And Correction  تشخیص و اصلاح پل زدگی هاD

 Clustering  کلوخه شدنE

 Burden Feeder Operation  عملکرد کلوخه شکنF

 Gاز دست دادن آب بندی بالا و پایین  Loss Of Top/Bottom Seal

 Routine Inspection Procedure  روش های بازرسی روزانه – کورهH

 Reformer  ریفورمر

 Catalyst Protection  محافظت کاتالیستA

 Routine Inspection Procedure  روش های های بازرسی روزانه – ریفورمرB

 PROCESS AND EQUIPMENT  فرایند و تجهیزات

 Data Collection  جمع آوری اطلاعاتA

 Laboratory Data  اطلاعات آزمایشگاهیB

 Daily Operating Instructions  دستوالعمل های روزانهC

 Repair/Maintenance Procedure  شیوه تعمیرات و نگهداری فرایندD

 Routine Inspection Procedure  روش بازرسی روزانه فرایندE

 Refractory Dry-Out Procedure  شیوه خشک نمودن نسوز

- Trouble Shooting - بر طرف کردن مشکلات

- Process Safety - ایمنی فرایند

 Objective  اهداف ایمنی

 Process Safety Procedure  اقدامات ایمنی فرایند

 Reformer  ریفورمرA

 Isolating Defective Tube  ایزوله کردن تیوب های معیوب

 Replacement Of Reformer Tube  جایگزین نمودن تیوب ریفورمر

 Replacement Of Reformer Tube Hose  جایگزینی شیلنگ فلکسیبل تیوب ریفورمر

 Shaft Furnace  کوره احیاB

 Maintaining Furnace Pressure  حفظ فشار کوره

 از دست دادن آب بندی پایین کوره  Loss Of Bottom Seal

 از دست دادن آب بندی بالای کوره  Loss Of Top Seal

 Cنشتی های گاز  Gas Leak

 Compressor Replacement Or Isolation  جداسازی یا تعویض کمپرسورD

 Entering Closed Vessel  وارد شدن به مخزن بستهE

 Power Failure  قطع برقF

 توصیه هایی در رابطه با روش های ایمنی 

قیمت فایل فقط 24,200 تومان

خرید

برچسب ها : Introduction , Flow Chart Of Major Operation فلوچارت اقدامات اصلی , Cold To Extended Idle از حالت سرد به توقف طولانی , Extended Idle To Idle توقف طولانی به توقف موقت , Idle To Operating توقف موقت به کار , Operating To Idle حالت کار به توقف موقت , Idle To Extended Idle توقف موقت به توقف طولانی , از حالت توقف طولانی به دمای محیط Extended Idle

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر