امروز: دوشنبه 22 مهر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 94 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 103

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

قیمت فایل فقط 13,200 تومان

خرید

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

فهرست مطالب

                      چكیده                                                                                الف

فصل اول: موضوع تحقیق

مقدمه                                                                                                        2
بیان مسئله تحقیق                                                                                                            6
اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                   7

اهداف تحقیق                                                                                                    7

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها                                                                           7

  فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشی

مبانی (رویكردهای) نظری روان شناختی مزاح                                            11

    نظریه اهانت                                                                   11

نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی                                        11

نظریه ناهماهنگی و تباین                                                     12

واكنشهای مزاح                                              13

مزاح و سیستم ایمنی بدن                                                  15

مزاح و عملكرد تحصیلی                                                 16

نقش درمانی مزاح                                                            16

تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس                                       17

مدل تعاملی استرس                                                       18

مبانی نظری سلامت روانی                                                  21

نظریه موری                                                          22

نظریه آدلر                                                               23

نظریه فروم                                                                         23

نظریه مزلو                                                               23

نظریه اسكینر                                                               24      

نظریه یونگ                                                          24      

افراد سالم از نظر روانی                                                       25      

نظریه اسلام                                                          26    

اهمیت سلامت روان                                                        28        

عوامل زیستی                                                            28         

عوامل عاطفی و روانی                                                       30

عوامل اجتماعی                                                      30

رابطة بین استرس، كنار آمدن و سلامتی                                            30

پیامدهای استرس                                                     33

اختلال هیجانی                                                 33

اختلال شناختی                                                 34

اختلال فیزیولوژیكی                                                     35

كنار آمدن                                                          36 

روشهای كنار آمدن مستقیم                                                   36

كنار آمدن مواجهه ای                                                       37 

مسئله گشایی برنامه ریزی شده                                               38

حمایت اجتماعی                                                      38

روشهای كنار آمدن دفاعی                                                      40

مكانیزمهای دفاعی                                                      40         

كاهش دهندگان شیمیایی استرس                                                41      

پسخوراند زیستی                                                        42       

ورزش                                                               43

یافته های پژوهشی در زمینة مزاح (شوخ طبعی)                                        43

ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی                                                      47

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری و روش نمونه گیری                                                50       

ابزار اندازه گیری (پرسشنامة تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R)                           50

نمره گذاری پرسشنامه SCL25-R                                                  50

پایایی پرسشنامه تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R                                    51

مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین ولفكورت                       51

نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی                                                         51

طرح تحقیق و منطق انتخاب آن                                                             52

روش اجرا تحقیق                                                                 52         

روش تحلیل داده ها                                                                  53        

فصل چهارم: یافته های تحقیق

یافته های توصیفی                                                                   55                 

یافته های مربوط به فرضیه تحقیق                                                            57             

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق

تبیین یافته های تحقیق                                                                59

محدودیتهای تحقیق                                                                    60        

پیشنهادات                                                                        60        

فهرست منابع                                                           62        

ضمائم                                                                 68           

قیمت فایل فقط 13,200 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان , رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان , رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر